Muchomůrka

Obtížnost Střední

Délka 30 minut

Typ aktivity Základní

Sezóna Jakékoliv

Příležitost Nezávislé

Vhodnost Bez limitu

Místa Vnitřní, Venkovní

Nástroje

šablony

nůžky

barevné tužky

barevný papír

lepidlo

štětce

vodovky

čtvrtky

Cíl

Cílem aktivity je vyrobit si muchomůrky. Skupina by si měla říct něco o životě v lese, vyjmenovat druhy hub a rozdělit na jedlé a nejedlé houby. Děti, senioři by měli procvičit tvořivé dovednosti.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Kroky

  1. Namalování muchomůrek černou fixou na bílou čtvrtku, může se použít šablona předem vyrobená.
  2. Vybarvení muchomůrek vodovkami.
  3. Vystřižení muchomůrek.
  4. Nalepení muchomůrek na barevný papír.
  5. Vysekávání zvířátek nebo listů děrovačkou, nebo lze namalovat.
  6. Lepení zvířátek nebo listů kolem muchomůrek.

Klíčová slova

Zobrazeno: 2x

Podobné aktivity