Opravna

Obtížnost Náročná

Délka 60 minut

Typ aktivity Časově náročné

Sezóna Nezávislé

Příležitost Nezávislé

Vhodnost Fyzicky fit

Místa Vnitřní

Nástroje

nářadí a pomůcky (šroubovák)

kleště

kladivo

hřebíky

Cíl

Cílem této aktivity je spolupráce v širším okolí s důrazem na praktický přínos pro oslovenou lokalitu a sdílení zkušeností a znalostí.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Kroky

  1. Najděte vhodný prostor pro upořádání této aktivity.
  2. Oznamte termín akce všem dobrovolným opravářům emailem nebo přes sociální centra.
  3. Pomocí plakátů ve školách a sociálních centrech upozorněte na chystanou aktivitu.
  4. Týden před plánovou akcí požádejte o povinnou registraci opravářů.
  5. V den akce vybavte prostory stoly a židlemi.
  6. Po příchodu určete druh požadované opravy.
  7. Senioři (opraváři) předvedou dětem, jak jejich předmět opravit.
  8. Děti samy zkouší opravit porouchané předměty.
  9. Nakonec všichni účastníci vyplní dotazník spokojenosti.
Zobrazeno: 4x

Podobné aktivity