Plýtvání jídla v jídelně

Obtížnost Náročná

Délka 60 minut

Typ aktivity Časově náročné

Sezóna Nezávislé

Příležitost Nezávislé

Vhodnost Mentálně fit

Místa Vnitřní

Nástroje

nutriční poradce

obrázky

statistiky

dostupné informace k tématu

Cíl

Cílem této aktivity je zvýšit povědomí o ekologii a zdraví s důrazem na stravování nejen v jídelnách. Aktivita též upozorňuje na plýtvání a vysvětluje pojmy a procesy spojené se stravováním.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Kroky

  1. Za pomoci koordinátora aktivit zajistit návštěvu nutiričního specialisty.
  2. Setkání naplánujte před obědem v jídelně.
  3. Připravte si obecné povídání o životním prostředí.
  4. Připravte si povídání o dopadu plýtvání jídlem.
  5. Zahajte debatu mezi seniory a dětmi - jaké jsou správné stravovací návyky, jak neplýtvat jídlem, co mohou děti i senioři vylepšit.
  6. Následuje přestávka na oběd.
  7. Po obědě si ve skupině ukažte, co zbylo na talíři.
  8. Ve skupině děti a senioři navrhují zěmny vedoucí k lepším stravovacím návykům - nebýt vybíravý, nehltat, uklízet po sobě.
  9. Následuje shrnutí a rozloučení skupiny.
Zobrazeno: 11x

Podobné aktivity