Řeč těla

Obtížnost Střední

Délka 60 minut

Typ aktivity Základní

Sezóna Nezávislé

Příležitost Nezávislé

Vhodnost Bez limitu

Místa Vnitřní

Nástroje

podložky na cvičení

piknikové deky

Cíl

Podstatou této aktivity je nalézt další způsoby Komunikace ve skupině a dokázat se vyjádřit beze slov – soustředit se na sebevyjádření.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Kroky

  1. Setkání seniorů a dětí v tělocvičně nebo venku.
  2. Příprava na aktivitu - vysvětlení různých možností Komunikace.
  3. Vytvoření párů ( 1 senior x 1 dítě)
  4. Účastníci se snaží komunikovat pouze pomocí částí těla.
  5. Seskupení dvou párů dohromady (4 členný tým)
  6. Komunikace ve skupinách pomocí řeči těla (pohyb rukou, kývání hlavou apod.)
  7. Po chvíli si jednotlivé skupiny mohou připravit krátkou pantomimu, kdy se ostatní účastníci snaží uhádnout, co je předváděno.
Zobrazeno: 14x

Podobné aktivity