Gra w zadania

Stopień trudności Niskie

Czas trwania 20-40 minut

Rodzaj ćwiczenia Czasochłonne

Pora roku wiosna,lato,jesień

Okazja Niezależny

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W plenerze

Narzędzia

karty z zapisanymi zadaniami

Cel

Celem jest poprawa komunikacji między seniorami i dziećmi, poprawa umiejętności motorycznych i relacji międzyludzkich. Karty mogą zawierać czynności związane z porą roku – takie jak pływanie w lecie lub nadchodzące święta.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Wykonaj karty z różnymi czynnościami.
  2. Rozdaj po jednej karcie z talii (dla każdego uczestnika lub dla grupy).
  3. Odczytaj co jest napisane na karcie.
  4. Uczestnicy odgrywają to co jest zawarte na karcie.
Sokazano: 0x

Podobne ćwiczenia