Mowa ciała

Stopień trudności Średni

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia Basic

Pora roku Niezależny

Okazja Niezależny

Trwałość Nieograniczony

Miejsca Wewnętrzny

Narzędzia

mata lub koc piknikowy do siedzenia

Cel

Istotą tego działania jest okrywanie innych sposobów komunikacji w grupie, posługiwanie się mową ciała i porozumiewanie się bez mówienia – skoncentrowanie się na obserwacji innych uczestników.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Seniorzy i dzieci spotykają się na podwórku lub w dużej sali
  2. Przygotowanie do ćwiczenia - omówienie różnych sposobów komunikacji.
  3. Dobieramy isę w pary senior-dziecko.
  4. Uczestnicy próbują komunikować się używając wyłącznie mowy ciała.
  5. 2 pary pracują razem (4 osoby).
  6. Komunikacja w grupie przy użyciu mowy ciała.
  7. Grupy przygotowują scenki bez słów, pozostali uczestnicy muszą odgadnąc co jest przedstawione.
Sokazano: 0x

Podobne ćwiczenia