Owocowe stemple

Stopień trudności Średni

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia ice-breaker

Pora roku lato

Okazja Wszystkie,Niezależny

Trwałość Bez ograniczeń

Miejsca W plenerze

Narzędzia

owoce

liście

nóz

akwarele

papier rysunkowy

pędzle

deski do krojenia

Cel

Celem ćwiczenia jest storzenie pracy plastycznej orzy użyciu naturalnych materiałów.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Seniorzy i dzieci spotykają się w sali/ogrodzie wyposazonym w stoły.
  2. Objaśniamy ćwiczenie.
  3. Praca w parach senior-dziecko, ustalenie wspólnego pomysłu i kolejności wykonania.
  4. Krojenie owoców i wykonanie z nich stempli, owocowa stemple należy zamoczyć w farbie i wykonać z nich zaplanowany wzór.
  5. Jako stempla można również uży lisci lub innych materiałów naturalnych.
  6. Prace pozostawić do wyschnięcia.
  7. Każda para prezentuje swoją pracę.
  8. Na zakończenie zdjęcie grupowe.
Sokazano: 2x

Podobne ćwiczenia