Święta ludowe dawniej i dziś.

Stopień trudności Niskie

Czas trwania 45 minut

Rodzaj ćwiczenia Basic

Pora roku Niezależny

Okazja Boże Narodzenie,Wielkanoc

Trwałość Nieograniczony

Miejsca Wewnętrzny

Narzędzia

nożyczki

kredki

klej

papier kolorowy

Cel

Celem ćwiczenia jest omówienie tradycyjnych świat ludowych z perspektywy seniorów i dzieci, oraz porównanie różnic dawniej i dziś.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Seniorzy i dzieci spotykają się w sali wyposażonej w krzesła i stoły.
  2. Wprowadzenie i objaśnienie ćwiczenia.
  3. Praca w grupach, uczestnicy rysują obrazki związane z tradycjami ludowymi.
  4. Zbieramy gotowe rysunki i mieszamy.
  5. Grupa siedzi w kręgu.
  6. Rysunki umieszczamy na środku sali.
  7. Wybrane dziecko bierze pierwszy rysunek.
  8. Tradycja/święto przedstwione na rysunku jest przedmiotem dyskusji grupowej.
  9. Ważne aby skupic się na różnicach dawniej i dziś.
  10. Dziecko może zatrrzymać rysunek.
Sokazano: 0x

Podobne ćwiczenia