Taniec z chustą przy muzyce ludowej.

Stopień trudności Średni

Czas trwania 15 minut

Rodzaj ćwiczenia rozgrzewka

Pora roku Niezależny

Okazja Niezależny

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca Wewnętrzny

Narzędzia

Chusty

odtwarzacz muzyki

muzykaludowa

sala/ przestrzeń do tańczenia

Cel

Celem ćwiczenia jest zapoznanie dzieci z muzyką ludową, a dla seniorów mozliwość ciekawego spędzenia czasu.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Seniorzy i dzieci spotykają się w przestrzenneym pomieszczeniu.
  2. Przywitanie i wyjaśnienie zadania.
  3. Rozdajemy chusty każdemu z dzieci.
  4. Dzieci dobierają się w pary z seniorami.
  5. Włączamy muzykę.
  6. Taniec z chustą w parach.
  7. Taniec w kole - dziecko - chusta - senior.
  8. Opcjonalnie - seniorzy pokazyją ruch tanieczne, dzieci powtarzają.
  9. Taniec końcowy.
Sokazano: 2x

Podobne ćwiczenia