About the project

Project no.: 2017-1-CZ01-KA204-035501

Programme: Erasmus+

S projektom želimo ustvariti dolgotrajen doprinost na področju združevanja vseh generacij. Združevanje bo potekalo s pomočjo izobraževanja in širjenja novega znanja, osnovano pa bo na vrednosti medsebojne pripadnosti. Z natančno analizo medgeneracijskih dejavnosti v petih državah projektnih partnerjev smo zbrali pomembne informacije o dobrih praksah in s pomočjo le-teh pripravili program usposabljanja, kateremo smo dodali še register medgeneracijskih aktivnosti. S temi aktivnostmi bomo lahko povezovali generacije in jih vspodbujali k skupnemu ustvarjanju, medsebojni komunikaciji, izmenjavi idej in k prijetnemu druženju. Nagovoriti želimo različne generacije, da drug z drugim delijo veselje, izkušnje in vrednote.

Vas zanima, kaj je in kako poteka medgeneracijska aktivnost?

Več informacij o našem projektu lahko najdete tukaj: intergenerational.eu

 

About the project

Would you like to contribute an interesting activity?

Paste it here
You can paste it here
Would you like to contribute an interesting activity?