Črne luknje (5+)

Difficulty Medij

Duration 30 minut

Type of activity Zamudno

Season Kadarkoli

Occasion Kadarkoli

Suitability Fyzično pripravljen

Locations Dejavnost na prostem, V zaprtih prostorih

Tools

Večja kvadratna ponjava

iz katere izrežete nekaj lukenj

ki naj bodo v premeru le malo večje od teniških žogic

1-3 teniške žogice na skupino.

Goal

Igra spodbuja komunikacijo, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov in refleksijo.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Otroci in starejši oblikujejo mešane skupine s po 4 do 8 igralcev. Skupine nato ena za drugo igrajo igro s ponjavo in žogami, tako da igralci najprej primejo robove ponjave in jo napnejo.
  2. Nato naj mentor ali pa kdo iz drugih skupin na ponjavo položi prvo teniško žogico. Ta oseba naj tudi meri in beleži čas.
  3. Nato morajo igralci kot skupina stratežko premikati ponjavo, tako da žogica ne pade v katero izmed lukenj. Igralci pri tem komunicirajo glede gibov, hitrosti in smeri (npr. nekdo mora ponjavo nekoliko spustiti, da se bo žogica zakotalila v njegovo smer).
  4. Namen igre je, da teniška žogica po ponjavi potuje čimbolj dolgo, brez da pade v katero izmed lukenj oz. zdrsi s ponjave na tla.
  5. Zmaga tista skupina, ki zabeleži najdaljši čas. Lahko pa igra poteka tudi brez tekmovalnosti, da igralci žogice po ponjavi pomikajo prosto in brez omejitev.
Shown: 3x

Similar activities