Družinsko drevo (6+)

Difficulty Medij

Duration 60 minut

Type of activity Zamudno

Season Kadarkoli

Occasion Kadarkoli

Suitability Duševno zdrav

Locations V zaprtih prostorih

Tools

škarje

pisala

lepilo

Vsak par dobi 2 natisnjeni drevesi in 2 kompleta natisnjenih listov z obrazi)

Goal

Medgeneracijsko učenje s poudarkom na sorodstvenih vezeh v družini.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Mentor material pripravi vnaprej: natisne ustrezno število dreves (vsak udeleženec ima svoje) in sličic z listoma, praznim obrazom in črto za ime (vsak udeleženec dobi en komplet).
  2. Ker majhni otroci morda še ne poznajo koncepta družinskega drevesa, je priporočljivo, da starejša oseba najprej prične s pogovorom o pomenu le-tega. Otroku razloži pomen sorodstvenih vezi na svojem primeru in ga oz. jo sprašuje, če lahko poimenuje še svoje sorodnike. Nato se skupaj lotita sestavljanja drevesa.
  3. Najprej skupaj pripravita listke, tako da na vsakega napišeta imena in nazive sorodnikov (npr. mama Irena), nato pa narišeta še glavne značilnosti omenjenega sorodnika (le najbolj osnovne karakteristike, kot so lasje, barva oči, očala ipd.)
  4. Nato pričneta z lepljenjem listo na drevo. To najprej stori starejša oseba, nato pa pomaga še otroku.
Shown: 52x

Similar activities