Gibanje ob glasbi za majhne in velike

Difficulty Medij

Duration 30 minut

Type of activity Zamudno

Season Kadarkoli

Occasion Kadarkoli

Suitability Brez omejitev

Locations V zaprtih prostorih

Tools

ritmični inštrumenti

pisani trakci ali rute

Goal

Udeleženci lahko poljubno izbirajo, če želijo ob glasbi delati manjše ali večje gibe, se sproščati in počivati ali pa plesati po navdihu. Najpomembneje pri tej aktivnosti je to, da poslušajo sami sebe in izvajajo takšne gibe, ki jim v tistem trenutko ustrezajo, poleg tega pa upoštevajo svoje zmožnosti. Pri tem lahko pomaga in vodi mentor.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Udeležence razporedite v dve skupini. Prva skupina bo ustvarjala glasbo, druga pa bo plesala oz. se gibala na igrano glasbo. Skupine so lahko generacijsko mešane (starejši in otroci skupaj). Na voljo naj bo dovolj prostora za prosto gibanje.
  2. Udeležencem prve skupine dajte pisane trakce ali rutice. Pri tem jim dovolite nekaj časa, da se na rekvizite privadijo in se z njimi prosto igrajo.
  3. Pokažite jim, kako lahko trakce in rutice vrtijo in z njimi mahajo nad glavo ali ob telesu.
  4. Medtem udeležencem druge skupine razdelite ritmične inštrumente.
  5. Odgovorite na vprašanja glede inštrumentov in demosntrirajte, kako jih lahko igrajo (uporabljate lahko palčke, triangle, cimbale, bobenčke, tamburine, ropotuljice, doma narejene inštrumente ali kakšne druge ritmične predmete).
  6. Drugi skupini sporočite, da bodo zaigrali pesem, na katero bo prva skupina zaplesala.
  7. Po nekaj minutnem igranju in plesanju naj skupini zamenjata vlogo, tako da prva skupina igra in druga pleše.
  8. Različice igre: skupini igrata in plešeta na različne občutke in čustva, ki jih napove mentor: "Lahko zaigrate in zaplešete na pesem, pri kateri pokažete, da se počutite smešno/ jezno/osamljeno/ veselo/prestrašeno/ radostno … ?"
Shown: 17x

Similar activities