Govorica telesa

Difficulty Medij

Duration 60 minut

Type of activity Osnovno

Season Kadarkoli

Occasion Kadarkoli

Suitability Brez omejitev

Locations V zaprtih prostorih

Tools

telovadne podloge

piknik odeje - za sedenje na prostem

Goal

Bistvo te dejavnosti je najti druge načine neverbalnega komuniciranja znotraj skupine s poudarkom na samoizražanju; kako se izražati brez besed, kako ohranjati igro med soigralci brez verbalne komunikacije – samo z uporabo govorice telesa (drže, gibanja in mimike).

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Starejši udeleženci in otroci se srečajo v telovadnici ali na prostem.
  2. Priprava aktivnosti - razlaga različnih načinov komuniciranja.
  3. Oblikovanje parov - 1 starejši x 1 otrok
  4. .
  5. Udeleženci poskušajo komunicirati le z govorico telesa.
  6. Združevanje dveh parov skupaj (4-članska ekipa).
  7. Komuniciranje v skupinah z govorico telesa (z uporabo rok, nagibanjem glave, mimiko obraza ipd.).Po določenem času lahko vsaka skupina pripravi igro pantomime za tekmovalce druge skupine, pri čemer le-ti poskušajo uganiti, kaj je sporočilo pantomime.
Shown: 4x

Similar activities