Izdelovanje svečanih voščilnic (6+)

Difficulty Medij

Duration 45 minut

Type of activity Osovno

Season Kadarkoli

Occasion Počitnice

Suitability Brez omejitev

Locations V zaprtih prostorih

Tools

škarje

voščenke

lepilo

Primeri starejših voščilnic (za prikaz in pogovor o njihovi vlogi)

debelejši papir bele barve (najbolje

da je že v formatu

ki je primeren za voščilnice)

vodene barve

barvice in svinčniki

stare revije in časopisi s prazničnimi slikami ter drugi pripomočki za dekoracijo: štampiljke

bleščice

nalepke ipd.

Goal

Namen delavnice je učenje o vsebini in namenu voščilnic v preteklih časih; pogovor o prazničnih slikah in podobah, ki so jih včasih uporabljali na voščilnicah (drugačno vrednotenje, oblike, vsebine ipd.) in na koncu uporaba pridobljenega znaja pri izdelavi svoje voščilnice.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Mentor na začetku druženja vsem udeležencem pokaže različne starejše voščilnice, ki jih je zbral sam oz. je prosil starejše udeležence, da jih prinesejo seboj.
  2. Skupina nato razpravlja, kakšne so bile voščilnice včasih, kakšne slike so bile na njih upodobljene in kaj so si ljudje takrat drug drugemu želeli. Napisana besedila lahko zberete na posebnem listu oz. jih napišete na tablo ali večji papir, katerega bodo vsi lahko videli.
  3. Skupina se nato razporedi v pare s po enim otrokom in enim starejšim udeležencem.
  4. Vsak udeleženec bo izdelal voščilnico za drugo osebo v svojem paru, pri tem pa se naj zgledujejo po starejših voščilnicah, ki so si jih že ogledali. Najprej naj oblikujejo in dekorirajo prvo stran voščilnice, pri tem pa uporabljajo slike iz revij, barve, nalepke in vse ostale pripomočke.
  5. Ko končajo prvo stran, lahko na notranjo/zunanjo stran napišejo še voščilo oz. sporočilo. Pri tem lahko starejši pomagajo mlajšim (vsebinsko in tudi tehnično).
  6. Na koncu lahko vsi udeleženci pripravijo razstavo voščilnic, ki so jih sami izdelali in preberejo voščila.
Shown: 0x

Similar activities