Kulturne razlike

Difficulty Medij

Duration 60 minut

Type of activity Osnovno

Season Kadarkoli

Occasion Božič,Velika noč,Novo leto

Suitability Brez omejitev

Locations V zaprtih prostorih

Tools

Fotografija

posebna hrana

tradicionalna oblačila

drugi predmeti različnih kultur

Goal

Cilj te dejavnosti je raziskati druge kulture in opozoriti na razlike v vsakdanjem življenju.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Otroci in starejši se srečajo v večjem prostoru.
  2. Če je skupina udeležencev velika, je smiselno oblikovati manjše skupine.
  3. Vsaka skupina se osredotoča na eno izmed tem iz določenega kulturnega okolja (hrana, oblačila, glasba ipd).
  4. Opisovanje in pripovedovanje skupini razvija zavest o kulturi.
  5. Vsi udeleženci se posedejo v krog in opišejo drugim, kaj so spoznali novega.
  6. Če čas to dopušča, lahko skupina skupaj pripravi nekaj regionalnih jedi.
  7. Skupina lahko pred obrokom posluša ali poje glasbo drugih kultur.
  8. Zaključek te dejavnosti je lahko skupni ples.
Shown: 0x

Similar activities