Otroci in starejši se pogovarjajo o življenju (5+)

Difficulty Nizko

Duration 15 minut

Type of activity Osovno

Season Kadarkoli

Occasion Kadarkoli

Suitability Brez omejitev

Locations Dejavnost na prostem, V zaprtih prostorih

Tools

dva stola in seznam vprašanj

Goal

Spodbujanje medgeneracijskega učenja in razumevanja, aktivno poslušanje in odgovarjanje, ustvarjanje vezi med generacijami.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Otroka in starejšo osebo prosite, da se vsedeta vsak na svoj stol, tako da bosta obrnjena en proti drugemu.
  2. Predstavite aktivnost in jima povejte, kako bo potekala in kaj se bosta lahko drug od drugega naučila. Pomen igre razložite tako, da jo bosta lahko razumela oba (otroku in starejšim primerno).
  3. Otrok in starejša oseba nato drug drugega sprašujeta vprašanja o življenju in odraščanju (ne več kot štiri vprašanja na osebo). Mentor ima pripravljena vprašanja v pisni obliki, ki jih zaporedoma daje udeležencema. Udeleženec, ki je na vrsti, vprašanje prebere in ga tako zastavi drugi osebi, ki ima nato nekaj časa za odgovor.
  4. Namen igre je v tem, da se udeleženca različnih starostnih skupin učita drug od drugega glede pomembnih življenjskih situacij in občutij.
  5. PRIMERI VPRAŠANJ: Kaj je najboljše/najslabše, ko si mlad/star? - Si kdaj zaželiš, da bi bil mlajši/starejši? Zakaj? - Se boš kdaj zaljubil? Kaj misliš, kako bo? Si se že kdaj zaljubil? Kako je bilo? - Če bi lahko v svojem življenju naredil eno stvar drugače, katera bi to bila? - Mi lahko daš en pomemben nasvet za življenje? - Kaj bi naredil, če bi lahko bil neviden za en dan? - Kdo je najbolj prijazna oseba, ki jo poznaš? Zakaj? - Kaj ti gre dobro od rok? - Kaj bi rad postal, ko boš odrasel? Če bi lahko sedaj delal karkoli, kaj bi to bilo?
Shown: 0x

Similar activities