Pohodništvo s tablicami in zemljevidi

Difficulty Těžko

Duration 60 minut

Type of activity Zamudno

Season Pomlad,Poletje,Padec

Occasion Kadarkoli

Suitability Fyzično pripravljen

Locations Dejavnost na prostem

Tools

tablice

zemljevidi

internet povezava

Goal

Ta aktivnost povezuje nove tehnologije in enostavne pripomočke. Povezuje delo v skupini preko tablic in otrok na eni strani ter zemljevidi in starejšimi na drugi strani. Nemen aktivnosti je izmenjava spretnosti in doseganje skupnih ciljev.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Izberite lokacijo, ki je primerna za pohod.
  2. Pripravite se na pohod z uporabo tablice (uporabite aplikacijo zemljevidov) in zemljevidi na papirju.
  3. Preučujte izbran pohod že teden vnaprej.
  4. Oblikujte skupine glede na število otrok in starejših ter izberite vodjo.
  5. Predstavite načrt pohoda znotraj skupine.
  6. Ne pozabite na počitek ter hrano in pijačo.
  7. Delite izkušnje med udeleženci pohoda in si izmenjajte povratne informacije. Skupaj zapojte pesem.
Shown: 0x

Similar activities