Popravljalnica

Difficulty Těžko

Duration 60 minut

Type of activity Zamudno

Season Kadarkoli

Occasion Kadarkoli

Suitability Fyzično pripravljen

Locations V zaprtih prostorih

Tools

kladivo

Naredi sam in pripomočki za popravilo (izvijač

pila

žeblji)

Goal

Namen te dejavnosti je sodelovanje na širšem območju, s poudarkom na praktičnem pristopu in izmenjavi izkušenj ter znanja.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Najdite primeren (dovolj velik) prostor za to dejavnost.
  2. Določite datum izvajanja in preko e-pošte ali drugih centrov k sodelovanju povabite prostovoljce, ki so vešči popravljanja.
  3. Izdelajte plakate o namenu popravljalnice in jih obesite po šolah in socialnih centrih.
  4. Udeleženci, ki želijo popraviti določen predmet, naj to obvezno sporočijo en teden pred dogodkom.
  5. Na dan dogodka uredite mize in stole.
  6. Ob prihodu določite vrsto popravila.
  7. Starejši naj otrokom pokažejo kako se stvari popravljajo.
  8. Otroci naj tudi sami poskusijo popraviti stvari.
  9. Na koncu vsi udeleženci izpolnijo evalvacijski vprašalnik.
Shown: 1x

Similar activities