Skrinja zakladov iz preteklosti (6+)

Difficulty Nizko

Duration 45 minut

Type of activity Osnovno

Season Kadarkoli

Occasion Kadarkoli

Suitability Brez omejitev

Locations V zaprtih prostorih

Tools

Star zaboj ali posoda; starinski predmeti

ki jih seboj prinesejo starejši udeleženci (npr. glasbene kasete

stari kuhinjski pripomočki

igrače ipd.)

Goal

Medgeneracijsko učenje o kulturi, s poudarkom na vsakodnevnem življenju naših babic in dedkov.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. V okviru priprav na delavnico prosite starejše udeležence, da na dan delavnice seboj prinesejo različne predmete, ki so jih uporabljali v njihovi mladosti in so danes že skoraj pozabljeni. Če to ni mogoče, lahko tudi mentor poišče in prinese nekaj takšnih predmetov. Ko se skupina sestane, vse te predmete položite v zaboj, ki ga mentor predhodno lahko tudi ustrezno dekorira in pripravi, da spomninja na zaklad.
  2. Starejši in otroci se posedejo na stole, ki jih je mentor razporedil v krogu okoli zaboja.
  3. Nato otroci eden za drugim iz zaboja izbirajo po en predmet, za katerega poskušajo ugotoviti, čemu je služil.
  4. Ko otrok predstavi svojo razlago, lahko starejša oseba, ki je predmet prinesla (oz. mentor) razloži dejansko funkcijo izbranega predmeta.
  5. Različica igre: v zaboj lahko postavite tudi moderne predmete, pri katerih se vlogi obrneta, tako da starejši udeleženci ugibajo, čemu so namenjeni.
Shown: 12x

Similar activities