Šola prej in zdaj

Difficulty Nizko

Duration 60 minut

Type of activity Osnovno

Season Kadarkoli

Occasion Kadarkoli

Suitability Brez omejitev

Locations V zaprtih prostorih

Tools

Šolske fotografije starejših in otrok

Goal

Namen te aktivnosti je opozoriti na razlike med današnjim načinom poučevanja in poučevanjem v preteklosti, se spominiti lepih izkušenj in opozoriti na razlike v izobraževanju.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Skupina otrok in starejših odraslih v primerni duševni kondiciji (npr. 8 na 8) oblikuje krog s stoli.
  2. Uvodni pozdrav in predstavitev udeležencev.
  3. Predstavitev dejavnosti.
  4. Vsak udeleženec pokaže in predstavi svoje fotografije.
  5. Odpre se razprava in udeleženci razpravljajo o šoli v preteklosti in sedanjosti (kaj se je spremenilo, kaj je boljše, kaj je na nas naredilo vtis).
Shown: 4x

Similar activities