Starinsko fotografiranje (6+)

Difficulty Medij

Duration 45 minut

Type of activity Zamudno

Season Kadarkoli

Occasion Kadarkoli

Suitability Fyzično pripravljen

Locations V zaprtih prostorih

Tools

Stare črno-bele družinske ali skupinske fotografije

klobuki

šali in rutice

staromodna oblačila in modni dodatki

iPad ali pametni telefon s fotoaparatom

projektor ali računalnik za prikaz fotografij/tiskalnik za tiskanje elektronskih fotografij.

Goal

Mezigenerační učení; učit se a diskutovat o tom, jaké bylo v minulosti fotografování.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Mentor lahko predhodno poišče in zbere starejše črno-bele fotografije ali pa prosi starejše udeležence, da jih prinesejo seboj. Mentor prav tako priskrbi klobuke, oblačila in ostale pripomočke.
  2. Najprej se udeleženci pogovorijo o vsebinah na starih črno-belih fotografijah.
  3. Otroci naj bodo še posebej pozorni na držo, pogled, izgled in dejavnosti ljudi na fotografijah. Starejši udeleženci lahko razložijo ozadje dogajanja in utemeljijo določene nenavadne lastnosti. Spregovorijo lahko tudo o tem, kako je fotografiranje včasih potekalo in kako so se nanj pripravljali.
  4. Otroci in starejši naj nato poskušajo uprizoriti prizore oz. ljudi iz fotografij, tako da pozirajo na enak način in se podobno uredijo. Opomnite jih, da naj prilagodijo obrazno mimiko, držo, vizualni izgled ipd., da bodo podobni ljudem na izbranih fotografijah. Mentor nato končne upodobitve fotografira, lahko pa k fotografiranju spodbudite tudi starejše udeležence, da se poiskusijo v uporabi pametne tehnologije.
  5. Nastale fotografije projicirajte s projektorjem, jih prikažite na računalniku ali pa jih natisnite. Nato jih primerjajte še z originali in skupaj ugotavlljajte, če vam je naloga uspela.
Shown: 7x

Similar activities