Tiskanje s sadjem

Difficulty Medij

Duration 60 minut

Type of activity Ice-breaker (ledolomilci)

Season Poletje

Occasion Kadarkoli

Suitability Brez omejitev

Locations Dejavnost na prostem

Tools

plátno

sadje

listi

vodne barve

čopiči

deske za rezanje

noži

Goal

Name aktivnosti je ustvariti sliko z uporabo naravnih materialov. Pomemben element je fizično in mentalno sodelovanje ter skladnost pri soustvarjanju končnega izdelka.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Step by Step

  1. Srečanje starejših in otrok je v večji sobi ali na vrtu, kjer so na voljo mize.
  2. Predstavite jim delavnico - ustvarjanje poletnega umetniškega dela.
  3. Skupino razdelite v pare (starejši, otroci) in se dogovorite o načinu ustvarjanja.
  4. Narežite sadje in ga pobarvajte z vodenimi barvami. Sadje odtisnite na platno.
  5. Prav tako lahko naredite odtise listja ali česa drugega, kar je na razpolago.
  6. Platno naj se v celoti posuši.
  7. Na koncu delavnice vsak par pokaže svoj končni izdelek.
  8. Naredite še fotografijo celotne skupine in končnih izdelkov.
Shown: 1x

Similar activities