O projekcie

Nr Projektu: 2017-1-CZ01-KA204-035501

Program: Erasmus+

Celem niniejszego projektu jest wsparcie integracji miedzypokoleniowej w opraciu o ideę wzajemnej przynależności, poprzez edukację i upowszechnianie. Dzięki szczegółowej analizie działań międzypokoleniowych w pięciu krajach partnerskich UE udało nam się zidentyfikować najlepsze praktyki i przygotować program edukacyjny z katalogiem ćwiczeń, które łączą pokolenia i motywują do dzielenia się, wspólnego tworzenia, rozmawiania i cieszenia się spędzaniem czasu razem. Zachęcamy przedstawicieli wszystkich pokoleń, aby czerpali energię, radość, doświadczenie od siebie nawzajem.

Zastanawiasz się jak wygląda projekt międzypokoleniowy?

Dowiedz się więcej o projekcie: intergenerational.eu

About the project

Czy chciałabyś/chciałbyś zamieścić interesujące ćwiczenie?

Wklej tutaj
Tu można wkleić
Czy chciałabyś/chciałbyś zamieścić interesujące ćwiczenie?