Skozi skupne aktivnosti povezujemo ljudi različnih generacij

Seznam aktivnosti

Naša naloga je združiti različne generacije, posebej otroke in starejše. V sklopu razvitih vsebin želimo vplivati na kakovost njihovega življenja, tako da bomo otroke učili, da je staranje naraven del vsakega življenja, starejšim pa bomo dali občutek vrednosti in zaželenosti.

Select the activity type
Select the desired activity type

Prednosti skupnih aktivnosti vseh generacij

Skupna uporaba, ustvarjanje, slikanje, predvajanje glasbe, sproščeni pogovori in druženje so le nekateri izmed pozitivnih učinkov in vsebin, ki veljajo za vse generacije. Poleg veselja, prijateljstva in dobre volje lahko pri medgeneracijskih aktivnostih razvijamo še skupne vrednote in medsebojno razumevanje. Lahko se učimo drug od drugega, razvijamo nove spretnosti, preživljamo skupen čas, hkrati pa naše telo in možgane ohranjamo v dobri kondiciji. To so tudi pomembni elementi kakovostnega in veselega življenja, ki gradi na dobrih (medgeneracijskih) odnosih.

 

Benefits for the elders

Prednosti za starejše

Preživljanje časa v družbi daje starejšim ljudem občutek pripadnosti in vrednosti, to pa posledično vpliva na kakovost njohovega življenja. Občutek pripadnosti, možnost predajanja znanja in izkušenj ter možnost, da z drugimi delijo veselje in skrbi so pomembni faktorji, ki vplivajo na samopodobo in dobrobit starejših ljudi. Razvoj in vzdrževanje kognitivnih sposobnosti starejšim omogoča večjo samostojnost in višjo življenjsko kakovost. Otroci so starejšim v veselje in jim dajejo energijo, poleg tega pa v njih vzbujajo lepe spomine na svoje otroštvo. Otroci so tudi dobri poslušalci in z veseljem tudi pomagajo.

Benefits for the children

Prednosti za otroke

Otroci v svojem življenju potrebujejo strukturo in rutino, saj jim to daje občutek varnosti in zaupanja. Poleg tega potrebujejo dober vzgled in zavest o svojih “koreninah”, saj tako lažje plujejo skozi življenje. Z udeležbo v medgeneracijskih aktivnostih pridobijo oboje. Tam se lahko učijo, dajejo in prejemajo navdih ter gradijo prijateljstva in vrednoste, ki so povezane s staranjem in sprejemanjem oz. spoštovanjem. Otroci pri takšnih aktivnostih prav tako razvijajo komunikacijske in motorične spretnosti. Pridobivajo čudovite izkušnje in se zabavajo v prijetni družbi.

Most popular activities

Would you like to contribute an interesting activity?

Paste it here
You can paste it here
Would you like to contribute an interesting activity?