Pomocí společných aktivit spojujeme lidi všech generací.

Registr aktivit

Naším posláním je stmelovat generace, především tu nejmladší s tou nejstarší. Naším přáním a cílem je, aby k sobě obě tyto generace našly cestu a vzájemně se obohacovaly, Aby děti věděly, že stáří je přirozenou součástí života, co s sebou přináší a aby se senioři cítili užiteční a žádaní.

Vyberte typ aktivity
Vyberte jeden z typů aktivit

Přínosy společných aktivit pro všechny generace

Společně sdílet, tvořit, malovat, věnovat se hudbě nebo si jen tak povídat a především společně být je něco, co má nedozírný přínos a přesah pro všechny zapojené generace. Kromě radosti, sounáležitosti a dobré nálady tak společně vytváříme trvale přenosné hodnoty, na kterých kromě nás mohou stavět i následující generace. Společné aktivity nás rozvíjejí, učí, formují a udržují v dobré kondici. A to je zásadní pro náš spokojený život.

Benefits for the elders

Přínosy pro seniory

Společně trávený čas pomáhá seniorům plnohodnotně se začlenit do života okolo sebe. Pocit toho někam patřit, možnost předat své zkušenosti nebo sdílet radosti i starosti jsou základní předpoklady pro seberealizaci v seniorském věku. Rozvoj kognitivních dovedností umožňuje i v pokročilém věku fungovat samostatně a udržet si potřebnou kvalitu života. Děti jim přinášejí radost a energii, vybavují veselé vzpomínky na vlastní dětství, jsou jim vášnivými posluchači i veselými pomocníky.

Benefits for the children

Přínosy pro děti

Dětem prospívá určitá pravidelnost a rutina, také potřebují mít vzory, se kterými se dokáží v životě ztotožnit a stejně tak je pro ně důležité vracet se ke svým kořenům, vědět, odkud jdou a kam. Během společných pravidených aktivit s babičkami a dědečky se jim dostává obojí. Učí se, inspirují, navazují přátelství a budují v sobě hodnoty spojené s úctou ke stáří a tolerancí. Děti se zároveň zdokonalují v komunikaci a zlepšují své motorické dovednosti. Do života si odnášení krásné zážitky a radost ze společného setkávání.

Nejpopulárnější aktivity

Chcete přispět zajímavou mezigenrační aktivitou?

Můžete ji vložit zde
Můžete ji vložit zde
Chcete přispět zajímavou mezigenrační aktivitou?