O projektu

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA204-035501

Program: Erasmus+

Tento projekt má za cíl dlouhodobě přispívat k propojování všech generací formou vzdělávání a šíření myšlenky vzájemné sounáležitosti. Díky podrobné analýze mezigeneračních aktivit v pěti členských státech EU se nám podařilo vytvořit průnik toho nejlepšího – připravit vzdělávání a databázi aktivit, které propojují generace, motivují k tomu být spolu, sdílet, tvořit, povídat si a prostě si užívat společný čas. Čerpat od sebe navzájem energii, radost, zkušenosti i hodnoty. Zajímá vás, jaké to je, když se děti a senioři společně setkají?

Více informací o projektu naleznete zde: intergenerational.eu

About the project

Chcete přispět zajímavou mezigenrační aktivitou?

Můžete ji vložit zde
Můžete ji vložit zde
Chcete přispět zajímavou mezigenrační aktivitou?