Černé díry

Obtížnost Střední

Délka 30 minut

Typ aktivity Časově náročné

Sezóna Nezávislé

Příležitost Nezávislé

Vhodnost Fyzicky fit

Místa Vnitřní, Venkovní

Nástroje

Plachta s náhodně vyříznutými otvory a 1-3 tenisovými míčky na skupinu.

Cíl

Podporujte komunikaci, spolupráci, řešení problémů a reflexi.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Kroky

  1. Senioři a děti tvoří smíšené týmy 4-8 hráčů. Každý tým se otočí a drží hrany nebo rohy plachty.
  2. Nechte jinou osobu položit míč na plachtu.
  3. Strategicky se začne pohybovat míčem po obvodu plachty, aniž by spadl skrz nějaké díry. Týmoví spoluhráči si musí navzájem komunikovat, aby věděli, kdy, kde se má míč pohybovat, a jak se má míč pohybovat (např. Nechat spoluhráče snížit plachtu směrem k sobě, aby míč posunul jeho směrem).
  4. Cílem výzvy je, aby tenisový míček cestoval po plachtě co nejdéle, aniž by propadl otvorem nebo aby z plachty vypadl.
  5. Vítězem je tým, který dokáže míč nechat nejdelší dobu. Je také možné vynechat konkurenční faktor a nechat každý tým volně hrát.
Zobrazeno: 10x

Podobné aktivity