Hovory o životě

Obtížnost Nízká

Délka 15 minut

Typ aktivity Základní

Sezóna Nezávislé

Příležitost Nezávislé

Vhodnost Bez limitu

Místa Vnitřní, Venkovní

Nástroje

dvě židle a seznam otázek

Cíl

Podporovat mezigenerační učení a porozumění, aktivní naslouchání a odpovídání a rozvíjet pouto mezi generacemi.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Kroky

  1. Posadˇte dítě a seniora na dvě židle proti sobě.
  2. Představte aktivitu, řekněte jim, o čem budou mluvit a co by se mohli od sebe navzájem učit (vysvětlete smysluplnost cvičení, aby jim porozuměli).
  3. Dítě a senior si pak kladou další otázky týkající se života a dospívání (ne více než 4 otázky pro každou). Mentor položí jednu otázku za druhou (v písemné formě) a dává jim čas na odpověď.
  4. Cílem je zjistit, zda se lidé z opačných fází života mohou učit jeden od druhého.
  5. "Možné otázky:Co je nejlepší / nejhorší na tom, že jsi mladý / starý? Přejete si, abyste byli starší / mladší? Proč? Zamilujete se, jaké to bude? Zamilovali jste se, jaké to bylo? Kdybyste mohli ve svém životě udělat jednu věc jinak, co by to bylo? Můžete mi dát jednu důležitou radu? Co byste dělali, kdybyste byli na jeden den neviditelní? Kdo je nejlaskavější člověk, kterého znáš? Proč? V čem jsi dobrý? Kdybys teď mohl něco udělat, co bys udělal? ..."
Zobrazeno: 24x

Podobné aktivity