Staré fotografie

Obtížnost Střední

Délka 45 minut

Typ aktivity Časově náročné

Sezóna Nezávislé

Příležitost Nezávislé

Vhodnost Fyzicky fit

Místa Vnitřní

Nástroje

staré černobílé rodinné fotografie nebo skupinové fotografie

čepice

šály

staromódní oděvy a doplňky

iPad nebo chytrý telefon s funkcí fotoaparátu

projektor nebo počítač pro zobrazení obrázků nebo tiskárna pro tisk obrázků

Cíl

Cílem této aktivity je mezigenerační učení. Naučte se něco o tom, jak fungovalo v minulosti fotografování. Diskutujte o rozdílech dříve a nyní.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Kroky

  1. Lektor může sbírat starší černobílé rodinné fotografie nebo požádat seniory, aby si přinesli své vlastní. Lektor také zajistí rekvizity v podobě klobouků, šál či jiných staromódních oblečení a doplňků.
  2. Skupina nejprve diskutuje o starých fotografiích, které přinesl lektor nebo senioři.
  3. Požádejte děti, aby pozorně sledovaly, jak lidé na fotografiích vypadají, jak jsou rozmístěni, oblečeni, co dělají. Senioři mohou vysvětlit, proč tomu tak je. Mohou vysvětlit, jak se pózovalo a fotografovalo a co všechno bylo s touto událostí spojeno.
  4. Děti a dospělí se pak pokusí tyto fotografie znovu vytvořit tak, že budou vystupovat stejným způsobem a nosit podobné oblečení a doplňky. Měli by upravit mimiku obličeje, jejich polohu, vzhled atd., aby odpovídali starým obrázkům. Lektor fotografuje pomocí iPadu nebo smartphonu. Může také povzbudit starší účastníky, aby fotili a naučili se používat novou technologii.
  5. Zobrazte obrázky na projekci, na počítači nebo je vytiskněte. Porovnejte je s původními fotografiemi a zjistěte, zda se vám podařilo zachytit stejnou atmosféru.
Zobrazeno: 9x

Podobné aktivity