Truhla se starým pokladem

Obtížnost Nízká

Délka 45 minut

Typ aktivity Základní

Sezóna Nezávislé

Příležitost Nezávislé

Vhodnost Bez limitu

Místa Vnitřní

Nástroje

staré kuchyňské náčiní

staré hračky

stará truhla nebo koš

předměty z naší minulosti

Cíl

Mezigenerační učení o kultuře se zaměřením na minulý každodenní život.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Kroky

  1. Vyzvěte předem seniory, aby si s sebou přinesli nějaké menší předměty, které v minulosti používali v jejich každodenním životě, ale dnes už se tolik nepoužívají. Pokud to není možné, pokusí se lektor zajistit sám. Tyto předměty se umístí do truhly nebo krabice či koše. Můžete si společně truhlu vyzdobit tak, aby se podobala truhle s pokladem.
  2. Skupina sedí v kruhu na židlích. Doprostřed kruhu se postaví truhla s "pokladem".
  3. Děti jedno po druhém vybírají předměty z truhly a zkusí hádat, k čemu se používají.
  4. Senioři děti doplňují a vždy vysvětlí, co je to za předmět a jak se v minulosti využíval.
  5. Alternativa: výměna rolí - použijte moderní objekt, který může být seniorům neznámý a senioři jsou ti, kteří hádají funkci každého objektu. Děti následně vysvětlují nač a jak lze objekt využít.
Zobrazeno: 11x

Podobné aktivity