Szydełkowane kwiaty

Stopień trudności Ciężko

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia cwiczenie długotrwałe

Pora roku Niezależny

Okazja Walentynki,Dzień matki

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W pomieszczeniu,Wewnętrzny

Narzędzia

szydełka

nici

wzory

Cel

Cekem tego ćwiczenia jest naukanowych umiejętności, wymiana doswiadczeń i uczenie się międzypokoleniowe.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Przywitanie i objaśnienie ćwiczenia.
  2. Pracaw parach ( senior umiejący szydełkować i dziecko).
  3. Prezentacja śwciegów i wzorów szydełkowych.
  4. Kontynuacja pracy nad wybranym wzorem.
  5. Przerwa.
  6. W trakcie przerwy uczestnicy oglądają swoje prace.
  7. Po zakończeniu oracy wspólne śpiewanie piosenki.
  8. Dzieci mogą zabrać do domu gowoe szydełkowane kwiaty.
Sokazano: 0x

Podobne ćwiczenia