Vycházka s tablety a mapami

Obtížnost Náročná

Délka 60 minut

Typ aktivity Časově náročné

Sezóna Jaro,Léto,Podzim

Příležitost Nezávislé

Vhodnost Fyzicky fit

Místa Venkovní

Nástroje

tablety

mapy

internetové připojení

Cíl

Tato aktivita propojuje nové technologie a běžné nástroje. Propojuje skupinu díky práci s tabletem na straně dětí a prací s mapou na straně seniorů. Cílem je sdílení dovedností a dosažení společného cíle.

Intergenerational benefits

Understanding and relationship building

Understanding and relationship building

The activity promotes the understanding and appreciation of the attitudes, opinions, and experiences which different generations bring to the relationships, understanding and avoiding generational stereotypes and fostering tolerance of different lifestyles and an appreciation for cultural heritages, traditions and histories.

Intergenerational learning and skill sharing

Intergenerational learning and skill sharing

The activity promotes learning and skill sharing among younger and older generations. It involves the sharing of positive resources that the young and old have to offer each other, especially the experience with novelties of modern times and valuable life lessons as well as cultural and familiar traditions.

Health and wellbeing

Health and wellbeing

The activity promotes physical and mental well-being. It has a positive impact on the quality of life (feeling of self-worth and a reduction in loneliness and isolation, promotion of physical and cognitive activity).

Personal impact

Personal impact

Developing soft skills (like empathy, confidence, communication abilities, learning skills) and developing their own strengths and talents.

Cognitive skills

Cognitive skills

Supporting mental / brain-based skills we need to do anything from the simplest to the most complex tasks:perception, attention, memory, motor skills, language, visual and spatial processing, executive functions.

Community involvement

Community involvement

The activity increases confidence and involvement within the community. It offers a starting point that could have a positive impact within the community.

Kroky

  1. Vyberte lokalitu vhodnou na vycházku.
  2. Připravte vycházku na tabletu za použití aplikace a na papírové mapě.
  3. Trasu prozkoumejte týden dopředu.
  4. Vytvořte podle počtu účastníků několik skupin a v každé určete vedoucího.
  5. Představte trasu a ve skupinách si ji naplánujte.
  6. Nezapomínejte na přestávky - svačina, pití.
  7. Závěrem si o společném zážitku vyprávějte a zazpívejte písničku.
Zobrazeno: 35x

Podobné aktivity