Czytaj i spraw by czytali

Stopień trudności Średni

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie główne

Pora roku Niezależny

Okazja Wszystkie,Niezależny

Trwałość Bez ograniczeń

Miejsca W pomieszczeniu,Wewnętrzny

Narzędzia

książki

Cel

Celem zadania jest wprowadzenie dzieci w świat poezji i wspólne spędzanie czasu z seniorami.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Wybierz temat i książkę.
  2. Wybierz tekst na ok. 30 minut.
  3. Przygotuj tematy do rozmowy po lekturze oraz obrazki wspomagające dyskusję.
  4. Seniorzy i dzieci spotykają się w sali.
  5. Seniorzy czytają po kolei teksty.
  6. Po kazdym fragmencie zadawaj dzieciom pytania, pozwól na sobodne komentarze.
  7. Seniorzy opowiadają o książkach które czytają i czytali w dziecieństwie.
  8. Angażuj dzieci małomówne.
  9. Na koniec poleć książki, którymi dzieci mogą się zainteresować.

Słowa kluczowe

Sokazano: 2x

Podobne ćwiczenia