Spacer po lesie/parku

Stopień trudności Średni

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia Czasochłonne

Pora roku wiosna,lato,jesień

Okazja Niezależny

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W plenerze

Narzędzia

koce piknikowe

jedzenie

śpiewniki

ubranie sportowe

akcesoria sportowe

Cel

Ćwiczenie umożliwia uczenie się i wymianę poglądów miedzy seniorami i dziećmi oraz daje możliwość spontanicznej reakcji i wspólnego poznawania się.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Seniorzy i dzieci spotykają się w przedszkolu.
  2. Objaśnienie zadania - gdzie, na jak długo, dlaczego wybieramy się na spacer.
  3. Spacer dp parku.
  4. Znajdźcie bezpieczne miejsce na piknik.
  5. Rozłóżcie koce i zaśpiewajcie piosenkę na przywitanie.
  6. Można zagrać w grę " miejsce obok mnie jest wolne, proszę siadaj".
  7. Wspólny piknik.
  8. Dyskusja w grupie na temat otaczającej przyrody - odgłosów, drzew, zwierząt, itp.

Słowa kluczowe

Sokazano: 2x

Podobne ćwiczenia