Różnice kulturowe.

Stopień trudności Średni

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia Basic

Pora roku Niezależny

Okazja Boże Narodzenie,Wielkanoc,Nowy Rok

Trwałość Nieograniczony

Miejsca Wewnętrzny

Narzędzia

zdjęcia

specjalne potrawy

tradycyjne ubrania

inne przydmioty z różnych kultur

Cel

Celem zadania jest poznanie innych kultur i omówienie różnic w życiu codziennym.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Spotkanie prowadzone jest w przestrzennej sali.
  2. W przypadku dużej grupy - podział na mniejsze i praca w podgrupach.
  3. Każda z grup skupia się najednym zagadnieniu, np.: jedzenie, muzyka, kultura wybranego poznawanego regionu, np. Bawarii.
  4. Uczetsnicy dzielą się wiedzą na temt wybranego zagadnienia.
  5. Cała grupa siada w kręgu, wymiana informacji.
  6. Jeśli jest wystarczająca ilość czasu grupa może razem ugotować regionalną potrawę.
  7. Wspólne słuchanie, spiewanie lub wiersz reprezentujacy daną kulturę.
  8. Wspólny taniec.
Sokazano: 2x

Podobne ćwiczenia