Olimpiada

Stopień trudności Ciężko

Czas trwania 45-60 minut

Rodzaj ćwiczenia Czasochłonne

Pora roku wiosna,lato,jesień

Okazja Niezależny

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W plenerze

Narzędzia

sznurek

pluszaki

patyk

ringi

piłka

kręgle

Cel

Zadanie jest popularnym sposobem na zakończenie nauli w przedszkoleu. Oprócz rywalizacji dzieci i seniorzy pomagają sobie nawzajem w konkurencjach indywidualnych.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

 1. 1 - Zwijanie sznurka na czas.
 2. Przygotuj 3 sznurki tej samej długości.
 3. Na okńcu sznurka przywiąż pluszaka.
 4. Do drugiego końca sznurka przywiąż ołówek lub patyk.
 5. Uczestnicy rywalizują na stojąco lub siedząco.
 6. Rozłuż sznurki na ziemi na jenej lini startu.
 7. Pierwszy kto zwinie cały sznurek i dotknie pluszaka na końcu, wygrywa.
 8. 2 - Rzuty ringiem lub piłką do celu.
 9. Rzucajcie piłkami lub ringiem do celu ze wspólnej liniii startu, Gra na siedząco lub stojąco.
 10. Wygrywaosoba która trafi do/jak najbliżej celu.
 11. 3 - kręgle )jeśli nie posiadacie kręgli, można użyćplastikowych butelek wypełnionych wodą).
 12. Kolejno rzucajcie w ustawione kręgle (butelki, na stojąco lub siedząco.
 13. Wygrywa uczestnik który straci największą ilość kręgli.
Sokazano: 0x

Podobne ćwiczenia