Marnowanie żywności w stołówkach

Stopień trudności Ciężko

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia cwiczenie długotrwałe

Pora roku Niezależny

Okazja Wszystkie,Niezależny

Trwałość Sprawny psychicznie

Miejsca W pomieszczeniu,Wewnętrzny

Narzędzia

dietetyk

obrazki

statystyki

inne informacje do tyczace marnowania żywności

Cel

Celem tego zadania jest podniesienie świadomości na temat ekologii i zdrowia w odniesieniu do spożywania posiłków, nie tylko w stołówkach. Ćwiczenie dotyczy tematyki modpadów i marnowania żywnosci i wyjaśnia procesy związane z żywieniem grupowym.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Zaprści eksperta - dietetyka na spotkanie.
  2. Spoktanie odbywa się przed obiadem w jadalni.
  3. Ogólna prezentacja dotycząca ekologii i odpadów.
  4. Ogólna prezentacja dotycząca ekonomiczneych aspektów marnowania żywności.
  5. Rozpocznij dyskusję między seniorami i dziećmi - jakie są właściwe nawyki żywieniowe, jak wyeliminować marnowanie żywności, co można poprawić.
  6. Przerwa obiadowa.
  7. Po obiedzie, uczestnicy sprawdzają czy i jak dożo jedzenia zostało.
  8. W grupie seniorzy i dzieci dyskutują o dorych nawykach żywieniowych - jeść powoli, nie wybrzydzać, sprzątnąć po jedzeniu itp.
  9. Podsumowanie i pożegnanie grupy.
Sokazano: 0x

Podobne ćwiczenia