Warsztaty smartfonowe

Stopień trudności Średni

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia ćwiczenie główne

Pora roku Niezależny

Okazja Wszystkie,Niezależny

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W pomieszczeniu,Wewnętrzny

Narzędzia

smartfony

flipcharty

Cel

Celem tego działania jest współpraca seniorów i młodzieży, gdzie młodzi uczą seniorów nowych technologii. Korzyścią jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń między młodzieżą a osobami starszymi.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. zaoferuj seniorom warszaty z obsługi smartfonów.
  2. Zrekrutuj młodzież chetną nauczyć seniorów obsługi smartfonów.
  3. Utwórz pary senior- osoba młoda.
  4. Zachec seniorów do przygotowania wcześniej pytań o smartfony.
  5. Młodzież udziela odpowiedzi na forum grupy przy użyciu flipcharta.
  6. Seniozry sprawdzają wiedze w praktyce na swoich smartfonach.
  7. Młodzież pomaga na bieżąco.
  8. Podsumowanie pytań i zdobytej wiedzy.
Sokazano: 3x

Podobne ćwiczenia