Leśne obrazki

Stopień trudności Ciężko

Czas trwania 30 minut

Rodzaj ćwiczenia ice-breaker

Pora roku wiosna,lato,jesień

Okazja Wszystkie,Niezależny

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W plenerze

Narzędzia

mech

szyszki

naturalne materiały

kmienie

gałązki

trawa

żołędzie

Cel

Ćwiczenie to rozwija kreatywność w środowisku naturalnym i wprowadza dzieci w pracę z naturalnymi materiałami. Celem jest stworzenie obraków wyłącznie z naturalnych materiałów przez pary senior-dziecko.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

 1. Wybieramy grupę dziecie i seniorów.
 2. Przywitanie i wprowadzenie do zadania.
 3. Spacer do lasu.
 4. Zbieranie naturalnych materiałów do prac plastycznych (w parach senior-dziecko).
 5. Zbiórka w ustalonym miejscu.
 6. Przegląd zebranych materiałów - nazywanie ich.
 7. Planowanie oobrazka (układ, kolor, itp.).
 8. Wybór odpowiedniego miejsca na obrazek.
 9. Wspólna praca - układanie obrazków.
 10. Wspólne oglądanie obrazków, co przedstawiają, z czego zostały zrobione).
 11. Zdjęcie powstałych prac.
 12. Zdjecie grupowe uczestnków.
Sokazano: 0x

Podobne ćwiczenia