Zaduszki (tradycja czeska)

Stopień trudności Średni

Czas trwania 45-60 minut

Rodzaj ćwiczenia Czasochłonne

Pora roku jesień

Okazja Zaduszki / Haloween

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W plenerze

Narzędzia

Znicze

zapałki

ciasteczka

Cel

Celem jest wprowadzenie tradycji i znaczenia Zaduszek oraz wspólne doświadczenie. Pomocne może być wskazanie relacji rodzinnych i wyjaśnienie więzi rodzinnych.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Wybierz drzewo w ogrodzie lub w pobliżu parku symbolizujące przodków.Celem jest wspólne doświadczenie i dzielenie się odczuciami. W wybranym miejscu , takim jak park, plac zabaw, można łatwo przygotować ścieżkę przy użyciu naturalnych materiałów, składjącą się np z piasku, gałązek, kamyków. Podczas zabawy uczestnicy mogą opisać swoje uczucia, spróbować porównać je z podobnym doświadczeniem, na przykład piaskiem morskim, trawnikiem w ogrodzie itp. Uczetsnicy stają w kręgu wokół drzewa i poprzez wspólne opowieści i wiersze rozmawiają o cyklu życia.
  2. Po umieszczeniu zniczy i ciasteczek wokół drzewa uczestnicy stająw ciszy oddajac się refleksji.
Sokazano: 2x

Podobne ćwiczenia