Poznajemy roślinki

Stopień trudności Ciężko

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia cwiczenie długotrwałe

Pora roku wiosna,lato

Okazja Wszystkie,Niezależny

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W plenerze

Narzędzia

klej

blok rysunkowy

narutalne materiały

Cel

Celem tego działania jest stworzenie wspólnej pracy plastycznej w środowisku leśnym. Integralną częścią tego jest opis roślin i rozmowy z dziećmi na temat roślin, które znajdują się w pobliżu.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Zadanie jest odpowiednie dla dzieci powyżej 3 roku życia i samodzielnych seniorów.
  2. Przywitanie i wyjaśnienie zadania.
  3. Spacer do lasu.
  4. Seniorzy i dzieci rozmawiają o przyrodzie, wymieniają informacje na temat roślin, ziół.
  5. Praca w parach senior-dziecko.
  6. Każda para rysuje wybraną roślinę. Możliwa jest rów niez wspólcna praca całej grupy.
  7. Obrazek jest zrobiny z wykorzystaniem natrualnych elementów które można przykleić i pomalowany.
  8. Gotowy obrazek można wywiesić w gablocie w przedszkolu.

Słowa kluczowe

Sokazano: 0x

Podobne ćwiczenia