Topienie Marzanny (Morana – tradycja czeska)

Stopień trudności Ciężko

Czas trwania 45-60 minut

Rodzaj ćwiczenia Czasochłonne

Pora roku wiosna

Okazja Niezależny

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W plenerze

Narzędzia

nożyczki

Marzanna (kukła)

bibuła

mazaki

Cel

Celem zadania jest zapoznanie uczestników z tradycją związaną z zakończeniem zimy oraz wspólne działanie. Typowy zwyczaj powitania wiosny. Zadanie grupowe na świeżym powietrzu, wspólne spędzanie czasu w plenerze przez seniorów i dzieci.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Zorganizujcie spacer nad najbliższa rzekę, potok.
  2. Wspólnie świętujcie przyjście wiosny, zaśpiewajcie piosenkę, powiedzcie wiosenny wiersz.
  3. Nad rzeką każdy zapisuje swoje życzenie lub problem, które chcą spełnić/rozwiązac na kawałku bibuły i przyczepiają je do Marzanny (Morany).
  4. Razem wrzućcie Marzanne do wody jako symbol odchodzacej zimy.
  5. W dordze powrotnej wypatrujcie pierwszych oznak wiosny (kwiatów, pączków, itp.) i zabierze je do domu.
Sokazano: 74x

Podobne ćwiczenia