Wizyta w gospodarstwie

Stopień trudności Ciężko

Czas trwania 60 minut

Rodzaj ćwiczenia cwiczenie długotrwałe

Pora roku wiosna,lato

Okazja Wszystkie,Niezależny

Trwałość Sprawny fizycznie

Miejsca W plenerze

Narzędzia

koce piknikowe

Cel

Celem tego zadania jest spędzenie czasu wa gospodarstwie, gdzie seniorzy i dzieci mają okazję zobaczyć zwierzęta i dowiedzieć się co z nich pozyskujemy, i porównać sposoby hodowli dawniej i dziś.

Korzyści międzypokoleniowe

Rozumienie i rozwój relacji

Rozumienie i rozwój relacji

Działanie promuje zrozumienie i akceptację różnych postaw, opinii i doświadczeń reprezentowanych przez poszczególne pokolenia, wpływa na lepsze wzajemne relacje, porozumienie i unikanie stereotypów pokoleniowych, promuje tolerancję w odniesieniu do różnych stylów życia oraz docenianie dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Uczenie międzypokoleniowe i wymiana umiejętności

Działanie promuje uczenie się i dzielenie się umiejętnościami pomiedzy młodszym i starszym pokoleniem. Obejmuje ono wymianę pozytywnych zasobów obu grup, w szczególności znajomość nowinek typowych dla nowoczesności oraz cennych wskazówek wynikajacych z doświadczenia życiowego oraz znajomości tradycji i kultury.

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan

Działanie promuje dobrostan fizyczny i psychiczny. Ma pozytywny wpływ na jakość życia (poczucie własnej wartości i zmniejszenie samotności i izolacji, promowanie aktywności fizycznej i poznawczej).

Wpływ na jednostkę

Wpływ na jednostkę

Rozwijanie umiejętności miękkich (takich jak empatia, pewność siebie, zdolności komunikacyjne, umiejętności uczenia się) oraz rozwijanie własnych mocnych stron i talentów.

Kompetecje poznawcze

Kompetecje poznawcze

Razvoj in urjenje enostavnih in kompleksnih kognitivnih sposobnosti: zaznavanje, pozornost, spomin, motorične sposobnosti, jezikovna kompetenca, vizualno in prostorsko zaznavanje, gibanje ipd.

Zaangażowania społeczności

Zaangażowania społeczności

Ćwiczenie zwiększa zaufanie i zaangażowanie społeczne. Stanowi punkt wyjścia, który może mieć pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Krok po kroku

  1. Spotkanie w gospodarstwie o umówionej porze.
  2. Wizyta z przewodnikiem po gospodarstwie.
  3. Oglądanie zwierząt - świń, kur, krów, owiec i innych.
  4. Karmienie zwierząt.
  5. Spacer i ogladanie maszyn rolniczych.
  6. W trakcie wizyty dzieci opisują i zapamietują co widza, a seniorzy opowiadają jak wygladała wieś w czasach ich młodości.
Sokazano: 1x

Podobne ćwiczenia